Marka Başvurusu Edindiğim Hakkın Niteliği Nedir?Marka Başvurusu Edindiğim Hakkın Niteliği Nedir?&

Başvuru için gerekli evrakların TPE'ye verilmesi ile idari nitelikte bir inceleme süreci işlemeye başlar. Söz konusu başvuru, hak sahibine bir öncelik hakkı tanır ve bu öncelik hakkı, başvurunun kayda alındığı tarih, saat ve dakika itibariyle belirlenir.