Marka Tescili İçin Marka Sahibinin Yapması Gerekenler Nelerdir?Marka Tescili İçin Marka Sahibinin Yapması Gerekenler Nelerdir?&

Bilindiği gibi Türk Patent Enstitüsü kendisine yapılan müracaatları aylık olarak yayınlayarak 3. kişilerin itiraza açar. Marka izleme sisteminde, benzerlik araştırması sonucu yapılan değerlendirmelerde tespit edilen markalara 3 aylık ilan süresi içerisinde itiraz edilmesi zorunludur.