Marka Vekili İle Çalışmak Nasıl Avantaj Sağlar?Marka Vekili İle Çalışmak Nasıl  Avantaj Sağlar?&

Tescili talep edilecek markanın, marka vekili tarafından resmi müracaat öncesinde ön araştırma ve tescil edilebilirlilik değerlendirmesi sağlıklı olarak yapılmalıdır. Müracaat sonrası işlem süresinin uzun olması, tüm aşamalarda ve resmi yazışmalarda (sürenin yönetmelikler ile belirlenmiş ve sınırlandırılmış olması nedeniyle) hak kayıplarının önlenmesi açısından enstitü siciline kayıtlı marka vekili ile çalışmak yararlı olacaktır.