Tanınmış Marka Olmanın Sağladığı AvantajlarTanınmış Marka Olmanın Sağladığı Avantajlar&

Günümüzde marka hakkı sahiplerinin iki yolla tanınmış marka statüsünü kazanabilmeleri mümkündür. Bu durum ya yürüyen bir dava içinde markanın tanınmışlığının tespitinin istenmesi şeklinde yahut Türk Patent Enstitüsüne yapılacak "tanınmışlığın tespitine yönelik" başvuru ile sağlanabilmektedir.
Tanınmış Markanın Sahibine Sağladığı Avantajlar Genel Olarak Şu Başlıklar Altında Sıralanabilir:

Belki yukarıda sayılanlardan çok daha önemlisi de bir kurumun markasını tanınmış marka siciline şerh ettirmiş olmasının önemli bir prestij sebebi olmasıdır.