Top

Tescil Öncesi´ Marka Araştırması´ Yapılması

Tescil öncesi marka araştırması, marka başvurusu yapılacak ürün veya hizmetin ilgili sınıflarında Türkiye genelinde tescilli olan ve tescil edilmek üzere yayınlanmış diğer markaların incelenmesini içerir. Bu araştırma, başvuru öncesinde benzer veya aynı markaların varlığını tespit etmek ve olası çakışmaları önceden belirleyerek uygun adımların atılmasını sağlar.


Araştırma sürecinde marka başvurusunun kabul edilebilirliği ve muhtemel itirazların önlenmesi amaçlanır. Ayrıca, bu araştırma sayesinde marka başvurusu yapılacak markanın benzersizliği ve ayırt ediciliği daha iyi değerlendirilir, böylece marka sahibi adayı daha bilinçli bir şekilde başvuru sürecine girer.


Bu nedenle, tescil öncesi marka araştırması, marka sahiplerine önemli bir stratejik avantaj sağlar ve marka başvurusu sürecinin başarılı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Markanızın Geleceği İle İlgili Uzmanımız Sizi Arasın